Et Spadestik Dybere

2022 --

TV2 Øst: Drab på lukket afdeling

Drab på lukkede, psykiatriske afdelinger er meget sjældne i Danmark. Faktisk er der kun begået ét drab på en lukket afdeling de sidste 22 år - måske endda længere, da det ikke er registreret før 2000. Det skete den 27. februar 2021, hvor 39-årige Stine Kitt Jørgensen blev dræbt af en anden patient på afdeling S1 på Psykiatrihospitalet Oringe i Vordingborg.

Hvordan kunne det ske? Med det spørgsmål i hovedet har Kasper Larsen på fornem vis gravet sig dybere og dybere ned i den tragiske historie. Politiets første pressemeddelelse beskrev blot, at en kvinde var fundet dræbt i et buskads på halvøen Oringe. Siden dén oprindelige udmelding har Kasper – på trods af stor modstand fra myndighederne – fået adgang til en række væsentlige oplysninger, herunder Stine Kitt Jørgensens sundhedsjournaler. Han har fået Region Sjælland til at indrømme, at de på tidspunktet for drabet kendte til drabsmandens tidligere dom for vold og trusler mod en kvinde. Han har fået drabsmandens mentalerklæring, der beskriver hans ekstreme aggressive og sadistiske fantasier – og har under stor modstand fået Region Sjælland til at erkende, at de også kendte til den. Han har på baggrund af oplysninger fra retssagen og journalerne stykket en tidslinje for drabsdagen sammen. En tidslinje, der afslørede store mangler i journalføringen. For eksempel skrev personalet, at hun var blevet set i live efter hun beviseligt var død. Kasper har også afdækket hvordan Stine Kitt Jørgensen lå død i en hel time i afdelingens rygergård før personalet fandt hende. Kasper har samtidig vist sine evner som en insisterende og vedholdende interviewer, når han har konfronteret Region Sjælland med sine opdagelser.

Alt dette har Kasper formået, mens han med stor empati – og med et oprigtigt ønske om at give dem svar – har vundet tilliden hos Stine Kitt Jørgensens efterladte, og har fortalt deres historie med respekt. Interviewene med særligt moderen til den dræbte har gjort stort indtryk, og har været med til at understrege vigtigheden af Kaspers historier.

Vi kan ikke med sikkerhed sige, at det er på grund af Kaspers afdækning af sagen, men vi kan konstatere, at politiet nu – mere end et år efter drabet, og efter afslutningen på selve drabssagen – er gået i gang med at undersøge, om der er nogen i psykiatrien, der har begået noget strafbart i forbindelse med sagen.

Der er stadig ubesvarede spørgsmål, og Kasper fortsætter sit gravearbejde. Men allerede nu fortjener han Spadestiksprisen 2022 for sin insisteren på at få svar fra et ellers meget lukket område.

Indstillet: Anders Riisgaard

Her er links til nogle af indslagene

TV 28. februar 2021: Kvinde fundet død i et buskads ved Psykiatrien

TV 23. marts 2021: Familie står frem: Stine Kitt Jørgensen dræbt på lukket afdeling

TV 24. marts 2021: Politikere rystede over nye detaljer om drabet på Oringe

TV 30. maj 2021: Dræbt i myndighedernes varetægt: Region Sjælland svarer på spørgsmål om sikkerheden

TV 27. januar 2022: Drabsmand dømmes

TV 15. maj 2022: Nye afsløringer: Stine lå død i en time, inden personale slog alarm

TV 15: maj 2022: Region Sjælland mener at have fulgt retningslinjer

TV 16. maj 2022: Upræcis journalføring: Personale så Stine i live efter hendes død

web 28. februar 2021: Kvinde fundet død i buskads ved Psykiatrien

web 4. marts 2021: Sigtede havde billede af offer på sin mobil

web 23. marts 2021: Familie står frem: Stine Kitt Jørgensen dræbt på lukket afdeling

web 24. marts 2021: Politikere rystede over nye detaljer om drabet på Oringe

web 30. maj 2021: Dræbt i myndighedernes varetægt: Region Sjælland svarer på spørgsmål om sikkerheden

web 21. oktober 2021: Mand tiltalt i drabssag

web 27. januar 2022: Retssagen mod drabsmand starter

web 27. januar 2022: Drabsmand dømmes

web 15. maj 2022: Nye afsløringer: Stine lå død i en time, inden personale slog alarm

web 15. maj 2022: Ledelse ked af manglende tillid fra pårørende

web 16. maj 2022: Upræcis journalføring: Personale så Stine i live efter hendes død

web+tv 24. juni 2022: Drabsmand vurderet farlig før drabet på Stine - psykiatrien har indført nye retningslinjer (tv-indslag ligger i artiklen)